JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nämndeman på förvaltningsrätten

Vid förvaltningsrätten, liksom vid alla domstolar i Sverige, är det inte bara lagfarna domare, det vill säga utbildade jurister, som skipar rättvisa utan också nämndemän. Nämndemännens uppgift är att tillsammans med yrkesdomaren tillämpa rättsreglerna i de mål som ska avgöras i domstolen.

Nämndemännen är inte utbildade jurister utan har helt andra yrken. De arbetar inte på domstolen utan kommer endast hit i samband med rättegång. De nomineras av de politiska partierna och meningen är att de ska vara vanliga människor med sunt förnuft och med erfarenhet från olika områden som kompletterar den lagkunnige domarens juridiska kunskap.

Val av nämndeman

Nämndemännen som tjänstgör i förvaltningsrätt och kammarrätt väljs i regel länsvis av landstingsfullmäktige. Tjänstgöringstiden är fyra år. Valbar till nämndeman är varje myndig svensk medborgare som är folkbokförd i de län som hör till domstolens domkrets. Vid val av nämndemän ska landstingen sträva efter att gruppen av nämndemän får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.
Senast ändrad: 2012-10-12

Mer information

Läs mer om nämndemannens uppgift och roll inom Sveriges domstolar på www.domstol.se/namndeman