JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Öppet Hus 26 maj
[2018-05-22]   Kalmar tingsrätt
Efter renovering och ombyggnation ordnar Kalmar tingsrätt Öppet Hus för att inviga lokalerna. Alla är hjärtligt välkomna!

Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt
[2018-05-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Förhandsbesked om punktskatt

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-05-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rätt att ta del av allmän handling

Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen
[2018-05-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.

Detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen upphävs
[2018-05-22]   Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen upphäver genom en dom idag kommunens beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Domstolen bedöme...

Östersundsbo döms till 12 års fängelse för bl.a. ett stort antal grova våldtäkter mot barn via internet
[2018-05-22]   Hovrätten för Nedre Norrland
Hovrätten dömer mannen för att han tillsammans med andra via internet vid ett 40 tal tillfällen har förgripit sig på barn i Filippinerna. Mannen döms även fö...

Örndalen Exploatering AB
[2018-05-22]   Östersunds tingsrätt
Pressmeddelande 2018-05-22Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv