JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domarnämndens ledamöter

Domarnämndens ledamöter och ersättare förordnas för en tid av högst fyra år. Riksdagen väljer ledamöter och ersättare som ska representera allmänheten. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen. Domarnämnden har från och med 1 januari 2017 följande sammansättning:

Ordinarie ledamot  

Personlig ersättare

Kammarrättspresidenten
Thomas Rolén, ordförande

Kammarrättspresidenten
Monica Dahlbom

F.d. hovrättspresidenten
Margareta Bergström, vice ordförande

 

Justitierådet
Erik Nymansson

Justitierådet
Anders Eka

Lagmannen
Eva Wendel Rosberg

Lagmannen
Lars-Gunnar Lundh

Lagmannen
Lars Sjöström

Lagmannen
Gudrun Antemar

Advokaten
Anne Ramberg

Advokaten
Maria Billing

Vice riksåklagaren
Kerstin Skarp

Generaldirektören
Gunnar Larsson

Riksdagsledamoten
Susanne Eberstein

Riksdagsledamoten
Lena Emilsson

Riksdagsledamoten
Jessika Roswall

Riksdagsledamoten
Andreas Norlén

 

En företrädare för Domstolsverket, vanligtvis generaldirektören, har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden.
Senast ändrad: 2018-05-02