JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Östersunds tingsrätt söker en rådman

Arbetsuppgifter

Östersunds tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats där vi ständigt bedriver ett aktivt arbete med att nå satta mål för verksamheten. Kvalitets- och utvecklingsarbete är därför något som alla medarbetare förväntas delta i. Vi arbetar även med att utveckla vårt eget arbetsmiljöarbete där trivsel och friskvård ligger oss varmt om hjärtat.

Som domare ingår du som en del i arbetsgemenskapen på domstolen, där alla har både möjligheter och ansvar att påverka utvecklingen mot den bästa möjliga arbetsplatsen.

Vi behöver nu utöka vår personal med en rådman på allmänna avdelningen.

Den allmänna avdelningen är indelad i sju rotlar med en chefsrådman, fyra rådmän och två tingsfiskaler som rotelinnehavare. På rotlarna handläggs brottmål, tvistemål och ärenden. Rotlarna är indelade i två rotelgrupper med vardera fyra-sex domstolshandläggare, vilka har långtgående delegation att bereda och sätta ut brottmål utifrån ett i förväg bestämt schema. Tvistemål och ärenden är hela tiden knutna till en rotel, där alla mål och ärenden lottas på domare och handläggare.

Mark- och miljödomstolen är f.n. indelad i fyra rotlar med chefsrådman och tre rådmän som rotelinnehavare. På avdelningen finns även fyra tekniska råd, tre beredningsjurister och fyra domstolshandläggare. Vid mark- och miljödomstolen prövas bl.a. grund- och ytvattenuttag, vattenregleringar, marina utbyggnader, anläggningar för kraftproduktion och industrianläggningar, anläggningar för avfall, energiproduktion och infrastruktur samt naturvårds-, hälsoskydds- och kemikaliefrågor.

Chefsrådmännen utgör tillsammans med lagmannen och chefsadministratören, tingsrättens ledningsgrupp. I huvudsak uppfyller tingsrätten alla verksamhetsmål.


Kvalifikationer

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

En väl utvecklad förmåga att samarbeta med andra och att se till hela tingsrättens uppdrag är en förutsättning. Vi ser gärna att du har intresse för att utveckla och förbättra verksamheten.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning


Ansökan

Sista ansökningsdag: 2018-01-28
Arbetsgivarens referensnummer: 128-2017

Ansök via epost till:
domarnamnden@dom.se

Kontakt

Caroline Hindmarsh
Lagman
063-15 06 24
070-183 16 33
caroline.hindmarsh@dom.se

Jon Jonasson
Tingsfiskal (Saco-S)
063-15 06 36
jon.jonasson@dom.se


Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Till bemannings- rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Läs mer »

Om Östersunds tingsrätt

Östersunds tingsrätt är en medelstor domstol som består av två målavdelningar, allmänna avdelningen och mark- och miljödomstolen samt en administrativ enhet. Sammanlagt är vi drygt 50 medarbetare.

Om du är intresserad av en anställning hos oss så kommer du till Östersund, en stad där man njuter av livet året om. Det är korta avstånd till såväl arbete, skola och service som till nöjesliv och fritidsaktiviteter, något som ger förutsättningar för en livsstil med mer tid för att verkligen leva! Lägg därtill ljusa sommarnätter, närhet till fjäll och sjö samt riktiga vintrar med mycket snö. Östersunds kommun har ca 60.000 innevånare, se mer på www.ostersund.se