JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Presentation av ämnesansvariga

Henrik Hedberg, förvaltningsprocessrätt

Rådmannen Henrik Hedberg arbetar på Förvaltningsrätten i Malmö. Henrik Hedberg har flera års erfarenhet av arbete med förvaltningsprocessrättsliga frågor, såväl i undervisningssammanhang som i arbetet vid olika förvaltningsdomstolar, däribland Högsta förvaltningsdomstolen. Sedan flera år tillbaka undervisar han notarier i förvaltningsprocessrätt. Han är även specialiserad på EU-rätt och håller bl.a. utbildningar inom detta område på Domstolsakademin.

Christina Olsen Lundh, mark- och miljörätt

Rådmannen Christina Olsen Lundh är ämnesansvarig i mark- och miljörätt. Hon arbetar på mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Hon är juris doktor i miljörätt och arbetade tidigare som universitetslektor i europarätt vid Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hennes avhandling behandlade det europeiska utsläppshandelssystemet för växthusgasutsläpp och hon har även publicerat ett antal vetenskapliga artiklar i miljörätt. Hon har genom sin universitetsbakgrund gedigen erfarenhet av att planera och genomföra undervisning i juridik på avancerad nivå.

Lars I. Magnusson, migrationsrätt

Rådmannen Lars I. Magnusson är domare på Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen. Lars I. Magnusson har arbetat inom rättsområdet sedan 2006. Under de senaste åren har han undervisat notarier, föredragande och fiskaler i migrationsrätt för Domstolsakademin. Lokalt i förvaltningsrätten leder Lars I. Magnusson arbetet med introduktion av nya notarier (Notarieakademin). Han är även intresserad av frågor om domskrivning och deltar sedan flera år i förvaltningsrättens domskrivningsgrupp.

Gunilla Fransson, processrätt

Rådmannen Gunilla Fransson är ämnesansvarig i processrätt. Hon arbetar på Göteborgs tingsrätt och är särskilt inriktad på dispositiva tvistemål. Innan hon blev rådman arbetade hon under flera år som stadsjurist i Göteborgs Stad. Gunilla Fransson har stor erfarenhet av undervisning i bl.a. processrätt i olika sammanhang. Hon har undervisat vid Oslo och Göteborgs universitet. Sedan flera år undervisar hon också notarier i processrätt inom ramen för Domstolsakademins notarieutbildning.

Henrik Jansson, socialförsäkringsrätt

Kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm. Henrik Jansson har många års erfarenhet av socialförsäkringsrättsliga frågor. Han har som föredragande i Regeringsrätten arbetat med bl.a. socialförsäkringsmål. Han har vidare arbetat flera år med socialförsäkringslagstiftningen i Socialdepartementet och även deltagit i utredningsarbete. Härutöver har han varit medförfattare till en lagkommentar till arbetsskadelagstiftningen och utkommer med lagkommentar till socialförsäkringsbalken.

Mats Persson, familjerätt

Rådmannen Mats Persson är ämnesansvarig i familjerätt. Han är rådman sedan 2002 och arbetar vid Alingsås tingsrätt. Mats Persson har länge intresserat sig särskilt för familjemål och har arbetat som lärare i juridik vid Göteborgs universitet.

Karoline Fridolf, straffätt

Rådman vid Helsingborgs tingsrätt, där hon huvudsakligen arbetar med brottmål. Innan hon blev rådman arbetade hon som åklagare under flera år. Karoline Fridolf har också arbetat heltid som lärare vid juridiska fakulteteten i Lund, främst inom straffrätt och processrätt. Hon undervisar även idag vid universitetet och har vidare uppdrag som lärare i Domstolsakademin, där hon bland annat medverkat vid akademins internationella utbildningsinsatser.

Madelaine Tunudd, skatterätt

Kammarrättsrådet Madelaine Tunudd arbetar på Kammarrätten i Stockholm. Madelaine Tunudd har många års erfarenhet av skatterätt bl.a. på Finansdepartementets skatteavdelning där hon arbetat med skattelagstiftning avseende mervärdesskatt och företagsbeskattning samt deltagit i utredningsarbete. Hon har även erfarenhet från arbete med skatterätt på privata sidan. Hon undervisar också sedan många år.

 
Senast ändrad: 2017-11-07

Ämnesansvariga

Det är Domstolsakademins rektor som utser ömnesansvariga för utbildningen vid Domstolsakademin.

De ämnesansvariga har en central roll när det gäller att forma undervisningen i respektive ämne.