JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ett år i fredens tjänst - att vara utsänd från Domstolsverket i Kosovo

Att arbeta internationellt är en möjlighet för medarbetare inom Sveriges Domstolar. Johan Nilsson är en av dem som tagit chansen att delta i Sveriges Domstolars fredsfrämjande verksamhet.

Foto: Carl-Johan Breitholtz

Enligt regleringsbrevet ska Domstolsverket initiera och samordna Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Domstolsverket deltar i långsiktigt utvecklingssamarbete med andra länder och bidrar även med personal till fredsfrämjande insatser. Verksamheten handlar om att stötta och utveckla länder efter en kris eller konflikt. Sedan flera år tillbaka har Domstolsverket ett regeringsuppdrag att rekrytera och ställa personal från Sveriges Domstolar till förfogande för EU:s rättsstatsmission i Kosovo, EULEX.

Under sommaren 2014 nominerades Johan till en tjänst som legal officer i missionen och antogs i konkurrens med kandidater från EU:s medlemsländer och tredje länder. Han tjänstgjorde i Kosovo i ett år.

Tingsfiskal till vardags

Till vardags är Johan tingsfiskal vid Norrköpings tingsrätt. Intresset för det internationella rättsperspektivet har han haft sedan studietiden. Efter studierna praktiserade Johan på den internationella brottmålsdomstolen i Haag och den så kallade Jugoslavientribunalen. När Domstolsverkets internationella sekretariat la ut en annons på intranätet om möjligheten att få ett fredsfrämjande uppdrag ville han ta chansen. Han tycker att han utvecklats både professionellt och som person under tiden i Kosovo.

- Upplevelsen har varit berikande på flera plan. Det har varit otroligt utvecklande professionellt, men det har också varit en spännande upplevelse rent privat. Man inser att mycket av det som vi tar för givet i såväl arbete som privatliv inte är det vilket ger intressanta erfarenheter och skapar en djupare förståelse för såväl stort som smått. 

Att bidra till bestående förändring

EULEX är en mission som syftar till att bygga upp rättsstaten i Kosovo. Missionen är EU:s i särklass största civila krishanteringsinsats. Den är vidare EU:s enda insats med ett exekutivt mandat, vilket innebär att exempelvis domare som sekunderas till insatsen kan arbeta operativt med att avgöra mål och ärenden i Kosovo. Missionen har två huvudsakliga funktioner – "Strengthening" och "Executive". Johan verkade inom det senare området vilket kan översättas med "Verkställighet" och som innefattar sedvanligt domstolsarbete.

- Jag var placerad hos EULEX chefsåklagare och arbetade främst med mål i andra instans. Arbetsuppgifterna innefattade framförallt att granska överklagade mål som hanterats av EULEX i första instans och skriva yttranden för åklagarens räkning. Men arbetsuppgifterna varierade och omfattade även sådant som rådgivning kring ny lagstiftning och rättsutredningar för missionens räkning, säger Johan.

- Arbetet som legal officer vid EULEX erbjuder en möjlighet att, om än i ringa omfattning, bidra till bestående förändring. Rättssystemet i Kosovo brottas med många och svåra problem. Sakta men säkert börjar dock en rättsstat ta form. Bland annat har ny lagstiftning tillkommit under internationell rådgivning. Utan EULEX medverkan hade utvecklingen förmodligen inte kommit lika långt, menar Johan.

Arbete tillsammans med kollegor från Kosovo och andra länder

Frågan man ställer sig är ju förstås hur man som svensk kan arbeta och bidra till långsiktigt hållbara förändringar i ett annat land med ett helt annat rättssystem med betydande brister.

- Förutsättningarna för arbetet i Kosovo skiljer sig av naturliga skäl från hur det är i Sverige. Man arbetar till exempel inte med förarbeten och det saknas databaser med samlad rättspraxis och kommentarer. Man ställs därför ofta inför svåra tolkningssituationer. Inte sällan får man luta sig mot allmänna rättsprinciper som etablerats i internationella konventioner och internationell praxis men man kan också ta ledning i hur motsvarande lagstiftning tillämpas i Sverige och i övriga EU.

Tanken är att EULEX verkställande mandat ska arbeta med att hantera känsliga mål där det lokala rättssystemet riskerar att utsättas för korruption eller andra påtryckningar. Därutöver interagerar de utsända, inom ramen för såväl det verkställande som det rådgivande mandatet, med sina lokala kollegor och bidrar genom erfarenhetsutbyte, granskning och mentorskap till att bygga upp den institutionella kapaciteten. Rådgivning kring lagstiftning och rättstillämpning ska utgå ifrån europeisk standard.

- I det dagliga arbetet kan man ibland känna att man jobbar i uppförsbacke. Man ställs inför många och svårhanterliga problem som behöver lösas på en övergripande nivå. Men på det stora hela är det bitvis ett bra sätt att arbeta på som förhoppningsvis ger effekt över tid, säger Johan.

Stark gemenskap

Johan bodde i centrala Pristina. Där bor många andra svenskar som är utsända från olika svenska myndigheter, t.ex. Folke Bernadotteakademin och Polisen. Han lärde också känna människor från andra delar av världen som befinner sig i landet på liknande uppdrag. Det blev en stark gemenskap och en naturlig del av hans sociala liv.

- Jag har fått mängder av nya vänner och bekanta. Man kan naturligtvis känna viss oro innan man åker eftersom det är en ensam och utsatt situation, men samtidigt har det sällan varit så enkelt och naturligt att hamna i ett socialt sammanhang som under det här året i Kosovo, säger Johan.

Vill gärna åka ut fler gånger

- Man bör utnyttja möjligheten att åka på ett uppdrag som detta. Om man är beredd på att utsätta sig för sådant som kan vara lite obekvämt, är flexibel och kan leva med att emellanåt förlora kontrollen, då ska man absolut inte tveka. Om jag får möjligheten kommer jag garanterat att göra något liknande igen, avslutar Johan med eftertryck.
Senast ändrad: 2017-08-30

Regeringsuppdrag att rekrytera medarbetare

Domstolsverket har sedan 2008 ett regeringsuppdrag att rekrytera och ställa personal till förfogande till EU:s rättsstatsmission EULEX Kosovo inom ramen för den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken (GSFP). EULEX Kosovo har ett exekutivt mandat.

För närvarande har Domstolsverket två utsända i missionen i Kosovo. En ordinarie domare tjänstgör på en av de högsta tjänsterna inom missionen som vice-president för EULEX-domarna och en tf kammarrättsassessor arbetar som legal officer i första instans.