JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bild på Ismeta Mujanovic

Möt Ismeta Mujanovic, systemanalytiker

Ismeta Mujanovic har arbetat på Domstolsverket i 15 år.

Kan du kort beskriva vad du arbetar med på Domstolsverket?

Under mina första elva år på Domstolsverket arbetade jag brett inom olika delar av IT-området. Utgångspunkten har hela tiden varit systemutveckling, där jag haft olika roller som till exempel systemanalytiker, konstruktör och systemtestare. Förutom systemutveckling har jag även arbetat med förvaltning av ekonomi- och personalsystem.

Sedan en omorganisation av IT-avdelningen år 2013 har jag fått fördjupa mig i min roll. Jag är numera renodlad systemanalytiker och interaktionsdesigner i de projekt jag medverkar i. Förutom dessa två roller är jag tekniskt produktansvarig för två egenutvecklade applikationer.

Hur länge har du arbetat här, och var kom du närmast ifrån?

Jag har arbetat på Domstolsverket i 15 år. Jag fick jobb på Domstolsverket direkt efter att jag tog min examen år 2000.

När trivs du som bäst på jobbet?

Jag trivs som bäst när jag får utveckla system och applikationer tillsammans med kompetenta arbetskamrater. Vi arbetar agilt – alla i projektet sitter tillsammans vilket gör att vi snabbt kan stämma av och lösa våra frågor ”face-to-face” utan att behöva skriva långa mail och boka möten med varandra. Det sparar vi massor av tid på och utvecklingen går mycket fortare.

Ismeta MujanovicVad är det roligaste arbetet du gjort på Domstolsverket?

Jag har varit en del i det team som utvecklat en ny applikation, Kim, som nyligen tagits i produktion. Utvecklingsarbetet har varit väldigt effektivt med ett agilt angreppssätt, där jag arbetat nära tillsammans med trevliga arbetskamrater.

På vilket sätt kan det vara en utmaning med att arbeta på Domstolsverket, och för Sveriges Domstolar?

Domstolsverkets roll är att stötta domstolarna, samtidigt som vi ska driva utveckling. Den största utmaningen i arbetet på Domstolsverket är att prioritera alla arbetsuppgifter som vi har framför oss som ska gagna Sveriges Domstolar. Det krävs verkligen att man har en helhetssyn över avdelningsgränserna på Domstolsverket.

Varför vill du rekommendera andra att börja arbeta på Domstolsverket?

Det är en väldigt stabil arbetsplats, där det finns stora möjligheter till personlig utveckling. Och så har vi ett väldigt trevligt arbetsklimat.
Senast ändrad: 2015-06-02

Ismeta Mujanovic

Ålder: 45

Bakgrund: Högskoleingenjör i datateknik