JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bild på Anders Johansson

Möt Anders Johansson, IT-arkitekt

Anders Johansson arbetar sedan 2013 som IT-arkitekt på Domstolsverkets enhet för IT-samordning. Han beskriver sin roll som bred, utmanande och omväxlande, med stort fokus på att hitta lösningar för att kunna stötta domstolarnas verksamhet på bästa sätt.

– Jag arbetar med utredningar och förstudier kring IT-arkitektur för bland annat Sveriges Domstolars ärendehanteringssystem Vera. Utöver det är jag också ansvarig lösningsarkitekt inom projektet för nytt Nämndemannastöd, samt deltar i kravsamordning för analys av verksamhetskrav och omsättning av dem till IT-lösningar, berättar Anders.

Viktig uppgift i rättsväsendet

Anders JohanssonAnders tvekar inte en sekund när han ska beskriva varför han trivs så bra med att arbeta på Domstolsverket.

– Domstolsverket har en viktig uppgift i rättsväsendet. Det gör att man känner att det man uträttar på arbetet är till nytta för hela Sverige.

Det roligaste med arbetet tycker Anders annars är att få ha en bred och ansvarsfull roll som IT-arkitekt, det innebär att han får ta stort ansvar i många olika sammanhang.

– Det var till exempel fantastiskt intressant och utmanade att få ta fram en ny målarkitektur för Vera.

Utmanande arbete

Vardagen bjuder på flera utmaningar. Det faktum att alla domstolar är självständiga myndigheter gör att man får arbeta hårt för att hitta en balans mellan vad Domstolsverket får göra och vill kunna göra samtidigt som myndigheten har ett tungt ansvar att stödja domstolarna i deras verksamhet.

– Sedan har området IT-arkitektur under en period inte varit högst prioriterat. Det gör att det finns många grundläggande saker i Sverige Domstolars IT-arkitektur som fortfarande saknas. Jag ser därför verkligen fram emot att få vara med och förflytta verksamheten framåt inom dessa områden de närmaste åren, säger Anders.

Det som driver Anders är annars gemenskap och möjligheten att utvecklas i sin yrkesroll.

– Jag är glad att jag har så kompetenta och trevliga kollegor som jag lär mig något nytt av varje dag.
Senast ändrad: 2015-04-20

Anders Johansson

Ålder: 47

Kommer närmast från: TeliaSonera