JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

IT - viktigt för domstolarnas effektivitet

Domstolarna utgör stommen i det svenska rättsväsendet och medborgarna måste kunna lita på att verksamheten bedrivs rättssäkert och effektivt. Det har skapat ett förändringstryck som driver utvecklingen mot nya tekniska lösningar och förändrade arbetsmetoder inom Sveriges Domstolar.

I denna utveckling har olika former av IT-stöd fått en central roll. I domstolarnas dagliga arbete hanteras alla handlingar och uppgifter i ett mål med hjälp av IT-baserade verksamhetsstöd. Det kan handla om kallelser, protokoll och domar. All planering, uppföljning, statistik, ekonomi och administration hanteras också med hjälp av IT-stöd.

Avancerade lösningar 

Hela Sveriges Domstolars IT-verksamhet är centraliserad till Domstolsverket i Jönköping. IT-avdelningen är en av verkets största avdelningar med drygt 100 medarbetare. Arbetsområdet har hög prioritet och uppgifterna för medarbetarna är i högsta grad kvalificerade.

För att kunna erbjuda domstolarna IT-lösningar med hög grad av egenutveckling och en avancerad IT-infrastruktur med höga tillgänglighetskrav finns det på Domstolsverket både en bred och djup kompetens. Exempel på roller inom IT-avdelningen är projektledare, systemanalytiker, systemutvecklare, systemtestare, utvecklings-DBA, datavaruhusutvecklare, systemtekniker med kompetens inom Windows, Linux och nät, Oracle-DBA, och IT-arkitekt för att nämna några.

Många spännande utmaningar

Det finns en mängd system som används för att Sveriges Domstolar ska kunna fungera på ett effektivt sätt. En av de utmaningar som IT-avdelningen arbetar med just nu är att etablera en tjänstebaserad arkitektur för att underlätta informationsutbyte mellan olika system och olika intressenter inom rättsväsendet.
Senast ändrad: 2017-01-16