JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vår värdegrund

En bra värdegrund bidrar till en samspelt organisationskultur där alla känner sig delaktiga och att deras arbete är viktigt. Den ska ge förutsättningar för arbetsplatsens etiska riktlinjer för att bibehålla mångfald och jämställdhet.

Lyhördhet

Vi på Domstolsverket är lyhörda genom att vara öppna för andras idéer och genom att söka och dela med oss av kunskap och information. Vi stöttar varandra att anta nya utmaningar och i att bedriva ett ständigt utvecklingsarbete. Vi är också lyhörda genom att hela tiden försöka förstå och möta externa och interna behov.

Önskat beteende från våra medarbetare och chefer:

 • Lyssna aktivt.
 • Vara öppen för andras kompetens, tankar och förslag.
 • Acceptera olikheter.

Arbetsglädje

Vi skapar glädje i arbetet genom att ha ett positivt förhållningssätt och genom att lyfta varandra i både medgång och i motgång. Vid problem fokuserar vi på att söka möjligheter och att gemensamt hitta vägar framåt. På så sätt skapar vi energi och kreativitet, vilket stimulerar oss till att ta ansvar och aktivt söka delaktighet och engagemang.

Önskat beteende från våra medarbetare och chefer:

 • Tänka positivt och bjuda in till samarbete.
 • Bekräfta och uppmuntra varandra.
 • Ta ansvar och vara aktiv.

Återkoppling

Vi ger varandra återkoppling i arbetet så att vi ständigt kan utvecklas, både som chefer och som medarbetare. När vi på så sätt synliggör prestationer blir vi också mer motiverade. Genom att följa upp och återkoppla det vi gör säkerställer vi att vi möter våra kunders behov och genomför våra åtaganden på bästa sätt.

Önskat beteende från våra medarbetare och chefer:

 • Tala med varandra, inte om varandra.
 • Uppmärksamma det lilla och det stora.
 • Följa upp och utvärdera resultat.

Helhetssyn

Med helhetssyn sätter vi mål som är tydliga både på kort och på lång sikt, vilket säkrar att alla drar åt samma håll. Det gör oss proaktiva och hjälper oss att möta våra kunders behov på ett bra sätt. Vi arbetar resultatinriktat, kostnadsmedvetet och effektivt.

Önskat beteende från våra medarbetare och chefer:

 • Gemensam planering och samverkan mellan avdelningar och enheter.
 • Ha kunden i fokus och tänka långsiktigt.Senast ändrad: 2018-01-18