JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolssekreterare – varierande arbetsuppgifter och lärorikt

Som domstolssekreterare sköter man för- och efterarbetet i olika mål och ärenden på en domstol. Arbetsuppgifterna är varierande och man jobbar ofta under eget ansvar.

Det kan handla om att registrera och pla­nera brott- och tvistemål, kalla till förhandlingar, planera rättegångsda­gar och ha kontakt med de olika parterna i målen såsom advokatbyråer, åklagare och allmänhet.

Kristian Martin jobbar som domstolssekre­terare på Södertörns tingsrätt i Stockholm. Efter 16 år med skiftarbete inom kriminal­vården kände han för att pröva något nytt. När han fick reda på att tingsrätten sökte domstolssekreterare bestämde han sig för att söka.

– Jag ville ha ett arbete med ”normala” ar­betstider och det kändes som ett naturligt steg för mig fortsätta jobba inom rättsvä­sendet.

Efter gymnasiet hade Kristian planer på att bli polis, men när han fick fast jobb inom kriminalvården lockade inte polisyrket.

– Det blev väldigt bra ändå för jag trivs med det jag gör nu. I jobbet som domstolssekre­terare är ingen dag den andra lik. Man ställs ständigt inför nya uppgifter och utmaningar, säger han.

Löser uppgifter

Kristian får medhåll från sin kollega Sofia Alberg som också är domstolssekreterare. Innan Sofia fick sin nuvarande anställning ar­betade hon som sekreterare på en juristbyrå.

– Efter en tid ville jag göra något annat. Egentligen visste jag inte så mycket om det här jobbet när jag sökte det, men det är verkligen intressant att arbeta på en tings­rätt. Jag lär mig hur samhället fungerar och som domstolssekretare är jag en viktig del av rättskedjan.

Kristian och Sofia vill båda ha ett jobb där de får hjälpa människor, svara på frågor och lösa uppgifter. Det får de som domstolsse­kreterare.

– De flesta som kommer hit befinner sig i ett speciellt skede i livet. De kanske är osäkra på hur en rättegång går till. Det är tillfred­ställande att hjälpa dem och svara på deras frågor. Om det är en juridisk fråga lämnar vi över den till en jurist.

Olika erfarenheter

Det finns inga specifika utbildningskrav för att bli domstolssekreterare, utan man kan ha olika bakgrunder. Kristian och Sofia har gått flera kurser och utbildningar genom jobbet. Sofia gick även en juridisk översiktskurs på Stockholms universitet i samband med att hon fick anställningen som domstolssekre­terare.

– Då lärde jag mig till exempel olika juri­diska termer och det har jag stor nytta av. Men det mesta har jag nog lärt mig från mina kollegor.

Kristian och Sofia tror att det är en styrka att nästan alla domstolssekreterare har olika yrkesbakgrunder och erfarenheter. Om man kör fast i en fråga finns det alltid någon som kan hjälpa till, menar de.

Händer mycket

En förutsättning för att klara av jobbet som domstolssekreterare är att man är stresstålig och kan ha många bollar i luften, anser Kris­tian och Sofia. De gör alltifrån att ta hand om in- och utkommande post till att planera rätte­gångsdagar och kalla till förhandlingar. Jobbet som Dom­stolssekreterare innebär också att man självständigt fattar beslut under arbetet med målet, exempelvis utfärdar man stämning. – Det är roligt att det händer mycket. Veck­orna går så fort att det känns som det bara är måndagar och fredagar, säger Kristian.

De menar också att yrket kräver att man är flexibel. Som domstolssekreterare får man vara beredd på att arbetsuppgifterna kan kastas om i en handvändning.

– Det kan dyka upp en fråga som är vikti­gare än andra och då får man prioritera om, säger Sofia.

Kristian påpekar att domstolssekreterarna har en tät kontakt med till exempel poliser och advokater och att telefonen ofta går varm. Och när allmänheten ringer och ställer frågor får det ta den tid det tar att förklara något.

– De som hör av sig kanske inte vet hur en rättegång går till och då är det vår uppgift att svara på frågor på ett begripligt sätt.

Aldrig fullärd

Båda är överens om att det finns många anledningar till att de vill fortsätta arbeta som domstolssekreterare. Sofia tycker att det bästa med jobbet är kollegorna och ar­betsmiljön.

– Vi har roligt ihop och det är högt till tak här.

Kristian lägger till att det är en stor fördel att jobbet går att förena med familjelivet.

– Det gör att jag ser en framtid i yrket. Job­bet är både tryggt och utvecklande. Man blir aldrig en fullärd domstolssekretare, säger han och Sofia håller med.

Totalt jobbar det ungefär 70 domstolsse­kreterare på Södertörns tingsrätt, men det är bara fyra som är män. Kristian tror att många har en felaktig bild av yrket.

– Man kanske tänker att det är ett yrke för äldre damer och att det mest handlar om att koka kaffe och kopiera papper hela da­garna. Visst kopierar vi papper, men jobbet innebär betydligt mer än så.
Senast ändrad: 2017-10-02

Se film