JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vägar till domaryrket

För att kunna bli domare måste man ha avlagt juristexamen/jurist kandidatexamen. Denna utbildning omfattar 270 poäng (180 poäng enligt tidigare beräkningssätt) med en studietid på cirka fyra och ett halvt år.

För att få information om juristutbildningen och tillträdeskraven kan man vända sig till en studie- och yrkesvägledare vid gymnasieskolan eller vid något av universiteten i  Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala eller Örebro.

För den som tidigt har ett intresse av att bli domare och vill veta mer om hur det är att arbeta i domstol finns möjligheten att efter avlagd juristexamen ansöka om notarieanställning. Efter fullgjord notariemeritering finns även möjlighet att söka anställning vid hovrätt eller kammarrätt för att genomgå särskild domarutbildning.

Att ha arbetat som notarie eller ha genomgått annan särskild domarutbildning är inte ett krav för att bli domare, men det kan vara en värdefull erfarenhet och en möjlig väg vidare mot domaryrket. Sveriges Domstolar ser gärna att även de med erfarenhet från annan kvalificerad juridisk verksamhet söker domaranställning. Det är viktigt att domstolarna kan rekrytera ordinarie domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna i landet, oavsett vilken bakgrund de har.
Senast ändrad: 2017-09-21

Domstolsakademin

För att ge varje nyutnämnd domare de bästa förutsättningarna att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter och komma in i sin yrkesroll har Sveriges Domstolar skapat Domstolsakademin.

Avsikten är att den utbildning som ges genom Domstolsakademin ska anpassas efter den enskilde domarens behov och ge tillfälle att under anställningens första månader varva teori och praktik.