JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En yrkesroll lika spännande som viktig

Tanken på att bli domare väcktes under notarietjänstgöringen, men först ville Niklas Ljunggren ha mer erfarenhet. Det blev sex år på Justitiedepartementet innan han inledde sin domarkarriär som rådman på Malmö tingsrätt.

En domare som arbetar på domstol kan ha många olika titlar, men oavsett titel är uppdraget detsamma; att lösa tvister och bedöma frågor i olika typer av mål.

Som rådman är Niklas en av fyra domare under en förhandling. Han är rättens ordförande och den enda juristutbildade domaren, så kallad juristdomare, och dömer tillsammans med tre nämndemän. Juristdomaren ansvarar för att förklara för nämndemännen hur reglerna ser ut kring den typ av mål man dömer i.

- Min uppgift är att förklara förutsättningen för bedömningen och vilka regler som gäller kring det aktuella målet. Samtidigt får jag inte styra för mycket utan var och en ska göra sin egen bedömning. När det gäller parternas eller vittnenas trovärdighet har ju nämndemännen lika mycket livserfarenhet och lika goda förutsättningar att göra den bedömningen som en jurist.

Varierande och oförutsägbara dagar

Arbetet på tingsrätten beskriver Niklas som mångsidigt och självständigt. De dagar han inte sitter i rätten lägger han själv upp sitt arbete, och kontakten med allmänheten gör arbetet oförutsägbart och väldigt spännande.

- Dagarna i rätten är de mest varierande dagarna, och kanske även de mest stimulerande. Man träffar många nya människor och vet aldrig på förhand hur dagen ska utveckla sig.

Som domare ställs du inför många typer av utmaningar.

- Du har kontakt med människor som befinner sig i krisartade lägen i livet, som både är ledsna och arga men ändå ska uppleva att de blir väl bemötta och får en riktig prövning. Dessutom har du hela tiden nya mål och ärenden du måste sätta dig in i. När du har avgjort ett mål måste du lämna det bakom dig och rikta hela din koncentration mot nästa. Det kräver att du är beredd att lyssna och fokusera på det som läggs fram för dig.

Viktigt att vara mänsklig

För att göra processen lättare för de inblandade menar Niklas att det är viktigt att man som domare är mänsklig i sitt bemötande.

- Framförallt det som händer innan man dömer har betydelse - att man visar att man verkligen lyssnar på det människor säger och att alla känner att de har fått chansen att lägga fram sina argument. Jag föreställer mig att det är lättare att acceptera en dom - även om man tycker att den är fel - om man åtminstone känner att rätten har lyssnat på det man sagt.

Särskilt viktigt med ungdomsmål

Personligen tycker Niklas att bemötandet av ungdomar är särskilt betydelsefullt.

- Hur handläggningen sker i mål med unga, och hur de upplever att samhället tar hand om dem när de är i en domstol för första gången är otroligt viktigt. Jag tror att vi har slagit in på en väldigt bra väg genom att öppna domstolarna och till exempel låta skolor komma hit och titta. Det är något vi måste jobba vidare med. Det är viktigt att domstolarna närmar sig samhället så att fler får en realistisk bild av hur det går till i domstolarna.

En yrkesroll lika spännande som viktig

Niklas trivs väldigt bra på sin arbetsplats, och drivs av att arbetet har många olika delar.

- Jobbet på departementet var jätteintressant rent juridiskt, men merparten av tiden spenderade jag vid skrivbordet. Här på domstolen får jag uppleva många olika delar. Det är ett varierande och självständigt arbete som blir spännande genom kontakten med människor. Som domare fyller jag en viktig funktion som är nödvändig för ett fungerande samhälle.
Senast ändrad: 2017-09-21

Fakta

Namn: Niklas Ljunggren
Titel: Rådman
Utbildning: Juristexamen, Lunds universitet
Bakgrund: Notarietjänstgöring på Helsingborgs tingsrätt, arbetat på Justitiedepartementet i sex år.