JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vad kan du överklaga?

Ansökan om uppehållstillstånd, medborgarskap och beslut om förvar är några av Migrationsverkets beslut som du kan överklaga. Här nedanför kan du läsa mer om några av de beslut som kan överklagas.

Avslag på ansökan om olika typer av uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd kan beviljas en sökande som redan befinner sig i Sverige eller en sökande som befinner sig utomlands. En person som befinner sig i Sverige kan ansöka om asyl. Asyl är ett uppehållstillstånd som ges till en flykting. Om en sådan ansökan avslås meddelas också ett beslut om avvisning eller utvisning, som innebär att den sökande ska lämna landet. Båda besluten kan överklagas.

Migrationsverkets beslut att inte bevilja uppehållstillstånd för personer som befinner sig utomlands och som exempelvis vill studera eller som vill förenas med sin familj i Sverige kan också överklagas.

Ny prövning av frågan om uppehållstillstånd

Även om det finns ett slutligt avgörande om avvisning eller utvisning som ska verkställas, kan frågan om uppehållstillstånd under vissa förutsättningar tas upp till ny prövning av Migrationsverket. Det kan exempelvis göras när något har inträffat i personens hemland som gör att han eller hon inte kan återvända. Beslutet om att inte bevilja ny prövning kan överklagas.

Beslut om förvar

Migrationsverket kan fatta beslut som innebär att personer blir frihetsberövade, dvs. de sätts i förvar. Ett sådant beslut kan exempelvis fattas när det finns risk att personen håller sig undan när ett avvisningsbeslut ska verkställas. Det beslutet kan överklagas.

Svenskt medborgarskap

Migrationsverkets beslut om svenskt medborgarskap kan överklagas när det handlar om avslag på en ansökan om svenskt medborgarskap, bibehållande av svenskt medborgarskap eller befrielse från svenskt medborgarskap.

Exempel på andra beslut som du kan överklaga är beslut om resedokument och flyktingförklaring.
Senast ändrad: 2009-12-01

Mer information

Läs mer på Migrationsverkets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Läs mer om hur man överklagar myndighetsbeslut under rubriken Överklaga till förvaltningsrätt.