JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättshjälp och taxor 2016

Årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Om ett mål eller ärende pågår vid domstol, beslutar domstolen i frågor om rättshjälp. I annat fall beslutar Rättshjälpsmyndigheten.

Observera att beloppen avseende ersättning för resa, logi och uppehälle på sidan 61 i häftet har reviderats från och med den 20 mars 2016. Ladda ner den reviderade sidan med uppdaterade belopp nedan.

Utgiven:  10 december 2015
Typ:  Informationsbroschyr

Reviderade belopp för utlägg för resa, logi och uppehälle

Reviderade belopp för utlägg för resa, logi och uppehälle (PDF)Senast ändrad: 2015-12-10

Rättshjälp och taxor 2016