JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverkets handböcker

Domstolsverket ger ut ett antal handböcker som rör olika delar av domstolarnas rättsskipande och rättsvårdande verksamhet. Handböckernas främsta syfte är att fungera som utbildnings- och informationsmaterial.

Det bör dock betonas att handböckerna endast utgör ett av flera tänkbara hjälpmedel i arbetet. De förslag till rutiner eller formuleringar som finns i dem är - i den mån de inte grundar sig på lag eller förordning eller liknande - att betrakta som just förslag. Handböckerna är inte någon rättskälla.

Handböckerna har tidigare publicerats i tryckt form, men fr.o.m. 2004 ges de ut endast på denna webbplats.

Vi tar gärna emot tankar och idéer om innehållet i handböckerna. Skriv till domstolsverket@dom.se
Senast ändrad: 2018-02-28

Till Domstolsverkets handböcker (länken öppnas i nytt fönster).

Om du upptäcker en länk som inte fungerar kan du för att påskynda arbetet skicka en kopia på länken via det här kontaktformuläret.