JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 8 2008

Vägran att bevilja rättshjälp i mål om skattetillägg ansågs inte kränka rätten till en rättvis rättegång.

Utgiven:  19 augusti 2008
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 17 juli - den 31 juli 2008. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12