JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 3 2008

Förbudet att utvisa en asylsökande som har en välgrundad anledning att frukta tortyr i hemlandet gäller även om utlänningen misstänks för terrorism. Den ovillkorliga karaktären av artikel 3 bekräftas av en enig Europadomstol i Grand Chamber målet Saadi mot Italien.

Utgiven:  18 mars 2008
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 14 februari - den 6 mars 2008. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12