JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 10 2008

När schweiziska domstolar inte iakttog bestämmelserna i Haagkonventionen vid prövning om ett bortfört barn skulle återföras till sin far i USA kränktes mannens rätt till respekt för sitt familjeliv enligt artikel 8.

Utgiven:  19 november 2008
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 21 oktober - den 14 november 2008. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12