JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 6 2010

Övergrepp mot obeväpnade lettiska bybor under 1944 ansågs inte preskriberade av Europadomstolen, som även fann att folkrättens ställning utgjorde ett tillräckligt lagstöd för att fälla för krigsbrott.

Utgiven:  16 juni 2010
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 11 maj - den 15 juni 2010. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12