JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 9 2010

Europadomstolen har nyligen slagit fast att måste finnas ett effektivt rättsmedel för att klaga över oberättigade dröjsmål i handläggning av brottmål.

Utgiven:  19 oktober 2010
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 31 augusti - den 12 oktober 2010. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12