JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 7 2010

En oenig Europadomstolen fann att ett samkönat förhållande föll inom begreppet "familjeliv" men att Europakonventionen inte ålägger medlemsstaterna en skyldighet att garantera homosexuella par en möjlighet att gifta sig.

Utgiven:  02 augusti 2010
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 17 juni - den 15 juli 2010. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12