JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 4 2010

Europadomstolen har ansett att när föräldrars rättigheter inskränks till följd av misstanke om övergrepp ska myndigheterna skyndsamt utreda om misstankarna kan avfärdas. Denna princip illustreras i två nya mål där det efter visst dröjsmål upptäcktes att barnet led av en ovanlig sjukdom.

Utgiven:  16 april 2010
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 16 mars - den 13 april 2010. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12