JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 9 2009

När det finns en skillnad mellan den lagstiftning som gällde vid tidpunkten för brottet och den lagstiftning som gäller när domen meddelas ska de bestämmelser tillämpas som är mest gynnsamma för den tilltalade, detta enligt Europadomstolens nya tolkning av artikel 7.

Utgiven:  16 oktober 2009
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 25 augusti - den 8 oktober 2009. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12