JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 7 2009

I juli 2009 fattade Europadomstolen de första ensamdomarbesluten.

Utgiven:  03 augusti 2009
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 18 juni - den 16 juli 2009. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12