JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 6 2009

Bristande skydd för turkiska kvinnor mot hedersvåld kritiseras skarpt av Europadomstolen som fann att den allmänna och diskriminerande rättsliga passiviteten i Turkiet bidrog till våld i det aktuella fallet.

Utgiven:  22 juni 2009
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 19 maj - den 11 juni 2009. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12