JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 2 2009

Bristande verkställighet av nationella domar kan kränka rätten till ett effektivt rättsmedel enligt art. 13 EKMR.

Utgiven:  20 februari 2009
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 15 januari - den 12 februari 2009. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.
Senast ändrad: 2011-04-12