JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 8 2007

Försvarsrättigheter kränktes när en far dömdes för sexuella övergrepp men nekades möjlighet att ställa frågor till dottern.

Utgiven:  20 augusti 2007
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 12 juli - den 31 juli 2007. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12