JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 6 2006

Dags för Sverige att inrätta ett effektivt rättsmedel avseende uppgifter i SÄPOs register?

Utgiven:  27 juni 2006
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 18 maj - den 15 juni 2006. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12