JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 5 2006

Intresseavvägningen i ett familjemål mellan en fars föräldrarättigheter, en avliden mors kvinnliga partners rättigheter samt barnens rättigheter var föremål för bedömning i C mot Finland.

Utgiven:  17 maj 2006
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 18 april - den 9 maj 2006. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12