JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nytt från Europadomstolen 3 2006

” Fram till dess att ett provrörsbefruktat embryo implanteras i livmodern har en manlig donator, enligt UK: s lagstiftning, alltid rätt att återkalla sitt samtycke till fortsatt utveckling av embryot. Denna lagstiftning ansågs förenlig med Europakonventionen.”

Utgiven:  21 mars 2006
Typ:  Nyhetsbrev

Sammanfattning

Månadens nyhetsblad innehåller i huvudsak uppgifter om och referat av ett urval av domar som meddelats under tiden den 14 februari - den 9 mars 2006. Beslut i fråga om admissibility kan ha meddelats före den angivna perioden.Senast ändrad: 2011-04-12