JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 55 - Utdömande av vite

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 55 i 2006 års vattentjänstlag.


"Frågor om utdömande av vite som har förelagts enligt denna lag prövas av Statens va-nämnd självmant eller efter ansökan."


Statens va-nämnd har inte publicerat några avgöranden avseende denna paragraf.  
Senast ändrad: 2016-06-01