JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 53 - Va-nämndens behörighet att uppta mål till prövning enligt vattentjänstlagen

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 53 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 37 i 1970 års va-lag).


"Statens va-nämnd prövar i övrigt mål om frågor som regleras i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen."


Statens va-nämnd har inte publicerat några avgöranden avseende denna paragraf.  
Senast ändrad: 2016-06-01