JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 52 - Kommuns överklagande av länsstyrelsens beslut om föreläggande

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 52 i 2006 års vattentjänstlag.


"Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 § får överklagas av kommunen hos Statens va-nämnd."


Statens va-nämnd har inte publicerat några avgöranden avseende denna paragraf.  
Senast ändrad: 2016-06-01