JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 33 - Brukningsavgift

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 33 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 26 i 1970 års va-lag).


"Brukningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som är lika oavsett när på året va-anläggningen används. Om det med hänsyn till vattenförsörjningen, behovet av en tillfredsställande avloppsrening eller av andra skäl behövs särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär under en viss mindre del av året, får dock brukningsavgifter för en sådan tid bestämmas på beräkningsgrunder som innebär högre avgifter än under huvuddelen av året."


Statens va-nämnd har inte publicerat några avgöranden avseende denna paragraf.  
Senast ändrad: 2016-06-01