JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 32 - Anläggningsavgift

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanserna avseende § 32 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 27 i 1970 års va-lag).


"Anläggningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna va-anläggningen."


Statens va-nämnd har inte publicerat några avgöranden avseende denna paragraf.
Senast ändrad: 2016-06-01