JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

§ 14 - Allmän va-anläggnings omfattning

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt avseende § 14 i 1970 års va-lag.


"I allmän va-anläggning ingår sådana ledningar och andra anordningar fram till förbindelsepunkterna som tillhör huvudmannen.

Rännsten, rännstensbrunn och ledning som förbinder sådan brunn med allmän avloppsledning samt vägdike ingår ej i allmän va-anläggning. (Lag 1976:842)."


En kommun har inte ansetts skyldig att svara för drift och underhåll av avloppspumpar som tillhandahållits vissa fastigheter för att undvika vatteninträngning vid regn.
se Beslut 1996-02-01, BVa 6
Senast ändrad: 2016-06-01