JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bra att veta

Tillgänglighet för funktionshindrade

Ramp för rullstolsburna finns till vänster om entrén. Hiss till tingsrättens reception och salar som ligger på plan 2 finns till vänster inne i entrén.

Kaffe

Kaffe finns att köpa från en kaffeautomat i väntrummet. Pris: 10 kr per kopp. Endast kortbetalning.

Vittnes- och målsägandestöd

Vittnesstöd finns på de flesta domstolar och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för rättegång. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång.

Vittnesstöden bär en bricka med texten "Vittnesstöd" och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte.

Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska men kan även förklara hur brottmålsprocessen går till. De kan även informera om ersättning, vittnesed och praktiska saker såsom var garderob och toalett finns. Vittnesstöden kan också slussa vittnen och brottsoffer vidare till andra stödinstanser.

Brottsofferjourens webbplats kan du som vittne få mer information och kontaktuppgifter till vittnesstöd.

Domstolens lokala brottsofferjour nås per e-post på vittnesstod@bohus-nalvsborg.boj.se och per telefon 0720-44 45 93.Senast ändrad: 2018-09-28

Öppettider

Expeditionstid:
08.00-16.00

Öppethållandet kan inskränkas t.ex. under dag före helgdag.

OBS! Sommartid
25 juni - 12 augusti
08.00-15.00