JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Karta


Vägbeskrivning


Senast ändrad: 2017-11-09

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall har expeditionstid kl. 8.00-16.00.

Expeditionstiden är förkortad under jul- och nyår 2017/2018

fredagen den 22 december 2017 kl. 8.00-12.00

fredagen den 29 december 2017 kl. 8.00-12.00

fredagen den 5 janauri 2018 kl. 8.00-10.00 

Telefonupplysning

För allmänna frågor om hyres- och arrendeförhållanden inom ramen för nämndens upplysningsverksamhet kan du kontakta 060-186797 som har följande telefontid:

Måndag och torsdag kl. 13.00 - 15:00

Nämnden ger inte råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas. Nämnden lämnar inte heller förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte heller råd till en part om hur hen bäst ska lägga upp sin process. Nämnden lämnar allmän information om den lagstiftning som har anknytning till nämndens verksamhet och om handläggningen i nämnden.