JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Karta


Vägbeskrivning


Senast ändrad: 2018-12-03

Förkortad expeditionstid
Fr o m måndagen den
12 november t o m
fredagen den 4 januari
kl. 9.00 - 12.00 och
13.00 - 15.00

Telefonupplysning

För allmänna frågor om hyres- och arrendeförhållanden inom ramen för nämndens upplysningsverksamhet kan du kontakta 060-186797 som har följande telefontid:

Helgfria tisdagar och torsdagar kl. 13.00-15.00 (om nämnden har expeditionstid)

Vissa dagar kan telefontiden vara inskränkt på grund av pågående sammanträden i nämnden (upplysning om detta lämnas i växeln). 

Under sommaren (veckorna 24-35) är telefontiden för upplysningar begränsad till helgfria tisdagar kl. 13.00-14.00.

Vänligen respektera att varje upplysningssamtal är begränsat till högst fem minuters samtalstid.

Nämnden ger inte råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas. Nämnden lämnar inte heller förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte heller råd till en part om hur hen bäst ska lägga upp sin process. Nämnden lämnar allmän information om den lagstiftning som har anknytning till nämndens verksamhet och om handläggningen i nämnden.