JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Karta


Vägbeskrivning


Senast ändrad: 2018-05-29

Nämndens faxnummer upphör den 1 juli 2018 

Besökstider

Helgfria vardagar kl. 08.00-16.00

Telefontider

Helgfria vardagar kl. 08.00-16.30

Upplysningen nås på telefon 08-561 66 570

Måndag och onsdag
kl. 13.30-14.30
fr.o.m den 4 juni kl. 13.30-15.00

Ändrade besöks-och telefontider

1 juni: kl. 8.00-11.00

2 juli - 10 augusti: kl. 9.00-14.00

Ändrade upplysningstider

ingen upplysning 1 juni

upplysningen stängd 2 juli - 10 augusti

 

Nämnden lämnar inte förhandsbesked om utgången av ett ärende och ger inte råd hur en part ska lägga upp sin process. 

Nämnden ger inte heller råd hur en uppkommen tvist ska lösas eller hur ett avtal, en uppsägning eller annan handling ska tolkas.

I princip blir post till hyresnämnden allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av innehållet i all post (brev, e-post, fax) som kommer in till nämnden.