JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontakta domstolen med vårt säkra kontaktformulär

Om du vill skicka uppgifter till domstolen på ett säkert sätt kan du använda vårt kontaktformulär. Meddelandet lagras krypterat på en server hos oss istället för att skickas öppet över nätet.

Välj vilken domstol du vill kontakta och fyll i resten av formuläret.

När du skickat meddelandet visas det som en PDF som du kan spara ned.

OBS!
Om du inte får en bekräftelse på att meddelandet kommit fram - kontakta domstolen.

Gå vidare till kontaktformuläretSenast ändrad: 2018-12-10

Upplysningar

(allmänna frågor)
Svar på de vanligast förekommande frågorna finns på Hyres- och arrendenämndens hemsidor, www.hyresnamnden.se eller www.arrendenamnden.se

Upplysning per telefon

Måndag till onsdag: 10.00-12.00

Telefonnr: 031-314 03 80

OBS! Upplysningen är stängd 20 december 2018 - 6 januari 2019.

Vi svarar på frågor från Västra Götalands län - förutom före detta Skaraborgs län - samt från Hallands och Värmlands län.

Hyres- och arrendenämnden lämnar allmän information om den lagstiftning som har anknytning till nämndens verksamhet - t.ex. hyres- och arrendelagstiftningen - och om handläggningen i nämnden. Nämnden ger inte råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas.

Expeditionstid
Hyres- och arrendenämnden delar expedition med Göteborgs tingsrätt och expeditionen är därför öppen när tingsrätten har öppet.

Nämndens öppettider
Måndag-fredag
Kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Nämnden håller många sammanträden utanför Göteborg och det är inte säkert att en besökare alltid kan träffa någon från nämnden.
Frågor besvaras enklast per telefon.

Begränsade öppettider

I samband med vissa helger har vi begränsade öppettider.

Fredagen den 21 december stänger nämnden kl. 12.00.