JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Karta


Vägbeskrivning


Senast ändrad: 2018-09-24

Upplysningar

(allmänna frågor)
Svar på de vanligast förekommande frågorna finns på Hyres- och arrendenämndens hemsidor, www.hyresnamnden.se eller www.arrendenamnden.se

Upplysning per telefon

Måndag till onsdag: 10.00-12.00

Telefonnr: 031-314 03 80

Vi svarar på frågor från Västra Götalands län - förutom före detta Skaraborgs län - samt från Hallands och Värmlands län.

Hyres- och arrendenämnden lämnar allmän information om den lagstiftning som har anknytning till nämndens verksamhet - t.ex. hyres- och arrendelagstiftningen - och om handläggningen i nämnden. Nämnden ger inte råd om hur en uppkommen tvist ska lösas eller om hur ett avtal, en uppsägning eller någon annan handling ska tolkas.

Expeditionstid
Hyres- och arrendenämnden delar expedition med Göteborgs tingsrätt och expeditionen är därför öppen när tingsrätten har öppet.

Nämndens öppettider
Måndag-fredag
Kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Nämnden håller många sammanträden utanför Göteborg och det är inte säkert att en besökare alltid kan träffa någon från nämnden.
Frågor besvaras enklast per telefon.

Begränsade öppettider

I samband med vissa helger har vi begränsade öppettider.