JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hallinto-oikeuden tuomio

Hallinto-oikeudessa jutun ratkaisee yleensä yksi lakimiestuomari ja kolme lautamiestä sen jälkeen, kun yksi juristi ensin esittelee asian (suullinen selonteko).

Esittelyssä juristi selvittää jutussa olevia tosiasioita ja tuomioistuimen suorittamaa selvitystä. Juristi antaa myös selonteon kyseistä alaa koskevasta lainsäädännöstä. Joskus hallinto-oikeus kutsuu osapuolet koolle suulliseen käsittelyyn. Tämä tapahtuu joko tuomioistuimen tai jutun osapuolen aloitteesta.

Esittelyn tai suullisen käsittelyn jälkeen oikeus pitää loppuneuvottelun. Siinä tuomarit keskustelevat jutusta ja sopivat kuinka he tuomitsevat. Jos heillä on eriävät mielipiteet, suoritetaan äänestys. Silloin lakimiestuomarilla ja kolmella lautamiehellä on yksi ääni kullakin.

Joskus tuomio annetaan suullisesti heti neuvottelun päätyttyä. Muissa tapauksissa tuomiosta ilmoitetaan myöhemmin hallinto-oikeuden päättämänä päivänä. Tuomioistuin lähettää tuomion asianosaisille aina postitse.
Senast ändrad: 2010-03-08