JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rikosasiassa annetusta tuomiosta valittaminen

Käräjäoikeuden tuomiosta saavat valittaa hovioikeuteen tuomittu, syyttäjä ja rikoksen uhri. Valitus täytyy tehdä kirjallisesti. Valituksen tulee olla perillä käräjäoikeudessa kolmen viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin tuomio julistettiin.

Tuomiossa on ilmoitettu viimeinen valituspäivä. Valitus lähetetään käräjäoikeudelle. Käräjäoikeus lähettää valituksen ja kaikki juttua koskevat asiapaperit hovioikeudelle, joka ottaa asian uudelleenharkintaan. Tuomiossa on tarkemmat ohjeet siitä, kuinka valitus pitää tehdä, jos haluaa valittaa.
Senast ändrad: 2009-11-27

Lain voima

Ellei kukaan osapuolista valita tuomiosta kolmen viikon kuluessa, ylempi tuomioistuin ei enää voi muuttaa tuomiolauselmaa. Silloin sanotaan, että tuomio on lainvoimainen, mikä merkitsee, että tuomio voidaan panna täytäntöön.

Missä hovioikeudet sijaitsevat?

Ruotsissa on kuusi hovioikeutta: