JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hálddahusrievtti duopmu

Hálddahusrievttis lea dávjá juristaduopmár ja golbma lávdeolbmá geat mearridit áššis maŋŋil jurista logahusa (njálmmálaš čilgehus). 

Logahusas jurista čilge dieđuid áššis ja maid dan guorahallama maid duopmostuollu sáhttá dahkan. Jurista maid čilge fámolaš rievtti áššis.
Muhtimin hálddahusriekti gohčču njálmmálaš ráđđehallamii. Duopmostuollu dahje áššeoasálaš sáhttá dan sihtat.

Maŋŋil logahusa dahje njálmmálaš ráđđehallama lea rievttis ráđđádallan. Dat mearkkaša  duopmárat ságastallet áššis ja mearridit got galget dubmet. Jos oainnut leat sierralágánat de šaddá jienasteapmi. Juristaduopmáris ja dain golmma lávdeolbmáin lea okta jietna juohke ovttas.

Duopmu muhtimin dieđihuvvo njálmmálaččat maŋŋil ráđđádallama. Jos ii dalle dieđihuvvo de dieđihuvvo maŋŋil, beaivvis maid hálddahusriekti mearrida. Duopmostuollu álu sádde duomu guoskevaččaide boastta mielde.
 
Senast ändrad: 2010-03-08