JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Käräjäoikeuen tuomio

Sitä jota jokapäiväsessä kielessä sanothaan oikeuenkäyniksi, kuttuthaan tuomioistuimessa pääkäsittelyksi. Rikosasiassa oon vain net asiat jokka oon tulhee framile pääkäsittelyssä jokka oon tuomion perustheena.

Oikeuenkäynin jälkhiin tuomarit käyvä läpi kaikki mitä oon tullu framile ja päättävä tuomiosta. Silloin ei saa muita ko se joka oon kirjottannu protokollan oikeuenkäynissä olla matkassa. Harkinan jälkhiin oikeuen tuomari kertoo lyhysti tuomion sisälöstä (tuomio lankeaa) ja selittää miten hänen, joka halvaa valittaa tuomiosta, pittää menetellä.
Joskus tuomio ei lankeaa oikeuenkäynin yhtheyessä ko vasta myöhemin. Silloin oikeuen puhheenjohtaja kertoo minä päivänä ja minkä aikana tuomio tulhaan ilmottamhaan. Sinä päivänä saattaa mennä käräjäoikeutheen ja lukea tuomion eli soittaa sinne ja saa tietoja siittä.
Käräjäoikeus lähättää kopian tuomiosta osapuolile samana päivänä ko se lankeaa, eli viimisthään viikon sisäle silloin ko tuomio lankeaa oikeuenkäynissä.

Mitä tuomio sisältää?

Tuomiossa oon aina tietoja tästä:

  • mikä käräjäoikeus oon tuominu
  • tuomion päivä ja missä se oon ilmotettu
  • kukka oon olhee asian osapuolet; syyttäjä, syytetty (joka oon syytetty rikoksesta) ja asianomistaja (se joka oon rikoksen uhri). Siinä oon kans kukka oon olhee eustajat (ombud) ja julkinen puolustaja.
  • tuomiopäätös, eli miten käräjäoikeus oon tuominu 
  • mitä asiassa oon esitetty 
  • tuomion mutiveerinkit (tuomiosyyt/domskäl) ja mitä käräjäoikeus oon saanu framile siittä jota asiasta oon totistettu
  • miten tuomiosta valitethaan ja koska sen pittää tehhäSenast ändrad: 2009-11-27

Mitäs tuomio tarkottaa?

Jos sulla oon kysymyksiä tuomion sisälöstä, ota yhtheys sen tuomioistuimen kans joka oon tuominu.
Sulle, jolle tuomithaan joku jälkiseuraus ja joka halvaat tietää mitä se tarkottaa, saatat kääntyä sinun puolustajan eli käräjäoikeuen puohleen.

Lailinen tuomio

Jos kumpikhaan osapuolista ei valita tuomiosta kolmen viikon sisäle, korkeampi tuomioistuin ei ennää saata muuttaa tuomiota. Tätä sanothaan ette tuomio oon lailinen ja sen saattaa totheuttaa.