JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kontakta Anders Olofsson

Anders Olofsson är biträdande rektor för Domstolsakademin.Senast ändrad: 2014-08-25

Hantering av e-post

All inkommen e-post läses. För de e-brev som föranleder svar kan svarstiden variera beroende på arbetsbörda.

Allmän handling

I princip all post till myndigheter inom Sveriges Domstolar blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.