JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lika fall behandlas lika - människor bemöts som individer.

Förvaltningsrätten i Jönköping

Postadress: Box 2201, 550 02 Jönköping
Besöksadress: Hamngatan 15, 553 16 Jönköping
Tel: 036 - 15 66 00

Information om öppettider

Öppettider

Våra öppettider är: 08:00 - 16:00

För avvikande öppettider se: Avvikande öppettider

Förvaltningsrätten som domstol

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol som främst handlägger ärenden som berör tvister mellan enskilde personer/företag och myndigheter.

Förvaltningsrätten handlägger många olika måltyper. De vanligaste måltyperna är: mål enligt socialtjänstelagen, socialförsäkringsmål, skattemål, tvångsmål (främst LVU, LVM, LPT samt LRV) men även övriga mål så som körkortsmål, mål enligt djurskyddslagen m.m.

Juristpraktik

Förvaltningsrätten i Jönköping erbjuder juridikstuderande att göra sin praktik på domstolen.

Du ska ännu ej avlagt juristexamen och minst avslutat termin 6 vid juristprogrammet.

Praktiken innebär att du får göra rättsutredningar, förbereda och vara protokollförare vid muntliga förhandlingar och skriva domsförslag till domar och beslut. Självklart får du hela tiden handledning. Vanliga måltyper är mål om bistånd, körkortsmål och tvångsmål. Om du vill ha en särskild inriktning mot någon måltyp, kan vi hjälpa till med det.

Ansökningar om praktik behandlas och tillsätts löpande.