JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Förvaltningsrätten i Jönköping

Postadress: Box 2201, 550 02 Jönköping
Besöksadress: Hamngatan 15, 553 16 Jönköping
Tel: 036 - 15 66 00

Information om öppettider

Öppettider

Våra ordinära öppettider är: 08:00 - 16:00

För avvikande öppettider se: Avvikande öppettider

 

 

Förvaltningsrätten som domstol

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol som främst handlägger ärenden som berör tvister mellan enskilde personer/företag och myndigheter.

Förvaltningsrätten handlägger många olika måltyper. De vanligaste måltyperna är: mål enligt socialtjänstelagen, socialförsäkringsmål, skattemål, tvångsmål (främst LVU, LVM, LPT samt LRV) men även övriga mål så som körkortsmål, mål enligt djurskyddslagen m.m.

Juristpraktik

Förvaltningsrätten ger en eller flera jurdikstuderande en möjlighet att praktisera under våren och sommaren 2018.

Nyheter