JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Din rättstrygghet. Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet.

Förvaltningsrätten i Jönköping

Postadress: Box 2201, 550 02 Jönköping
Besöksadress: Hamngatan 15, 553 16 Jönköping
Tel: 036 - 15 66 00

Information om öppettider

Öppettider

Våra ordinära öppettider är: 08:00 - 16:00

För avvikande öppettider se: Avvikande öppettider

Förvaltningsrätten som domstol

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol som främst handlägger ärenden som berör tvister mellan enskilde personer/företag och myndigheter.

Förvaltningsrätten handlägger många olika måltyper. De vanligaste måltyperna är: mål enligt socialtjänstelagen, socialförsäkringsmål, skattemål, tvångsmål (främst LVU, LVM, LPT samt LRV) men även övriga mål så som körkortsmål, mål enligt djurskyddslagen m.m.

Arbeta i Sveriges Domstolar

Bild på medarbetare.
Sveriges Domstolar söker fler medarbetare inom olika kompetensområden.